Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om oss?
Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss som jobber i Skåre FUS barnehage, enten det gjelder barnehageopptak, ledige stillinger eller annet knyttet til barnehagens arbeid. Avtal gjerne et møte på forhånd hvis du er nysgjerrig på hvordan barnehagehverdagen ser ut. 

Vårt satsningsområder er "Barn i Bevegelse, Kommunikasjon, språk og tekst og Barnas frie lek". I tillegg deler vi FUS barnehagenes felles satsning på egenledelse i lek og læring. Skåre FUS barnehage er organisert som en 5 avdelings barnehage med 15 ansatte i grunnbemmaningen.

Daglig leder: Lasse Haugen
Tlf: 99219531
E-post: dl.skaare@bhg.no

Besøksadresse:
Egilsveg 8
5518 Haugesund

Barnehagens faktura adresse:
Skåre FUS barnehage
Fakturamottak
PB 4970 Vika
8608 Mo i Rana

Avdelinger:
Dyrehagen (5-6 år)
Tlf: 99219534
E-post: dyrehagen.skaare@bhg.no

Froskene (3-4 år)
Tlf: 99219535
E-post: froskene.skaare@bhg.no

Akvariet (3-4 år)
Tlf: 99219536
E-post: akvariet.skaare@bhg.no

Bukkene Bruse (0-3 år)
Tlf: 99219533
E-post: bukkenebruse.skaare@bhg.no

Trollongane (0-3 år)
tlf: 99219532
E-post: trollongane.skaare@bhg.no